X
تبلیغات
جامعه شناسی

جامعه شناسی
 
لینک دوستان
 http://www.socioconf.com/fa/ 

#midContent { line-height:18px;color:#FFF }
-->

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

جامعه شناسی نظری-مفهومی
  •   مفاهیم جامعه شناسی
  •   نظریه های جامعه شناسی
  •   تفکر نظری در جامعه شناسی
  •   فلسفه و علوم اجتماعی
  •   نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
  •   جامعه شناسی نوین

روش شناسی علوم اجتماعی
  •   روش های پژوهش جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی
  •   انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
  •   آسیب های اجتماعی
  •   هنجارهای اجتماعی
  •   جامعه شناسی اعتیاد

رفاه اجتماعی
  •   جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
  •   فقر، رفاه و طرد اجتماعی

جامعه شناسی سلامت و پزشکی
  •   جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی

جامعه شناسی ارتباطات
  •   جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
  •   جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی

جنسیت و خانواده
  •   جامعه شناسی خانواده
  •   جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی فرهنگی
  •   جامعه شناسی ادبیات
  •   جامعه شناسی دین
  •   جامعه شناسی فرهنگ
  •   جامعه شناسی معرفت
  •   جامعه شناسی هنر
  •   جامعه شناسی آموزش و پرورش
  •   جامعه شناسی تعلیم و تربیت
  •   جامعه شناسی حقوق
  •   جامعه شناسی علم و فناوری

جامعه شناسی سیاسی
  •   جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی تاریخی
  •   جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی توسعه
  •   جامعه شناسی توسعه روستایی
  •   جامعه شناسی کشاورزی
  •   جامعه شناسی جهان سوم
  •   جامعه شناسی سازمان های مدرن
  •   جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت

جامعه شناسی شهری
  •   جامعه شناسی شهری


[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ] [ 14:7 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

تقدیم به استاد  عزیزم دکتر فاروق امین مظفری

رفتار يك مفهوم كلي و وسيع دارد چه با واسطه ي تكنولوژي  هاي
ارتباطاتي اعم از اينترنت و ساير وسايل ارتباطي باشد وچه نباشد به كليه ي
كنش و واكنش ها ي يك فرد در برابر اين فضا را رفتار مي گوييم البته در
مفهومي وسيعتر ،مسئله ي ديگر اين كه آيا رفتار ي كه الان ما باهم داريم
در فضاي مجازي از نظر كيفي وكمي چگونه است آيا واقعي است؟يانه مسئله ي
اساسي ديگر بر مي گردد به اين كه رفتار در فضاي مجازي يك نوع رفتار
مصنوعي است تا يك رفتار واقعي ورودررو .تكنولوژي روجامعه مي سازد اما
تكنولوژي بر مي گردد جامعه رو مي سازد به نظر می رسد رفتار رو ما بايد در اين
فرايند رفت وبرگشتي در يك فضاي مجازي تعريف كنيم .نكته ي مهم دیگر اين هستش
كه آيا رفتار در فضاي مجازي ماهيتي روان شناختي دارد يا جامعه شناختي
؟باتوجه به روند افزايش كاربران در فضاي مجازي اين نوع رفتار در اين فضا
به نظر مي رسد از ماهيت روان شناختي خود خارج شده وتبديل به ماهيتي جامعه
شناختي شده است قبل از اين كه اين فضا  وجود داشته باشد افراد براي روابط
اجتماعي از طريق زمان ومكان مشترك نياز بود تا يك رابطه اي اجتماعي شكل
بگيرد .
امروزه از طريق اين فضا رفتارها و روابط اجتماعي ما از كيفيت روابط رودرو
تهي شده و از نظر زمان ومكان بي ريشه شده است . مسئله ي مهم ديگر اين كه
فضاي مجازي در هرجامعه اي يك خلا را پر ميكند در جوامع سنتي مانند ايران
تبديل به جولانگاه پيام هاي عاشقانه بين روابط دختر وپسر شده است به گونه
اي كه بطور كلي ما به فضاي مجازي واقعيت مي بخشيم در حالي كه ذات اين فضا
چيز ديگري است مانند رند بودن شماره تلفن وقيمت آن در ايران .با آمدن
فضاي مجازي روابط اجتماعي  مابه شكل  كالايي يا مصنوعي در‌آمده است
توصيف كننده هاي رفتار در اين فضا داراي متغيرها وپارامترهاي مختلف وجنبه
هاي نسبتاوسيع و پيچيده اي چه در حالت سخت افزاري وفني و چه درحالت نرم افزاري
ومنظور من از نرم افزار در اين جا نيز مربوط به كامپيوتر نيست بلكه  بر
مي گرده به مسائل اجتماعي وفرهنگي ببينيد آن چيزي كه خارج از فضاي مجازي
اتفاق مي افتد وسيع تر وپيچيده ترو كيفي تر از آن است كه در فضاي مجازي
تعريف وثبت بشود ونمي شود هر چيزي رو در اين فضاتعريف كرد واگر هم تعريف
شود خشك وبي روح وكتبي خواهد بود چه صوتي اش باشه وچه تصويري اش وچه
نوشتاري اش .

[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 11:13 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

فصل 4

اقتصاد وجرم  در ايالات متحده آمريكا

زسولت بچسي مركز تحقيقات فدرال آتلانتا

جرم هزينه هاي هنگفتي را به جامعه تحميل مي كند و اقدامات اتخاذ شده براي تامين رفاه اجتماعي  اين هزينه ها را در بر نمي گيرد.

جرم باشرايط و انگيزه هاي اقتصادي  رابطه متقابل دارد. در چهارچوب عرضه وتقاضاي جرم، مجرمان عرضه كننده جرم ، مردم به طور عمومي متقاضي امنيت و دولت نيز مسئول تامين امنيت عمومي مي باشد.

در حاليكه جرائم مالي داراي بيشترين تعامل و ارتباط با شرايط اقتصادي هستند ،جرائم  خشن نيز پيامد و نتيجه منطقي جرائمي هستند كه با هدف كسب منافع اقتصادي انجام شده اند، بنابراين مي توان استدلال كرد كه علم اقتصاد علاوه بر توجيه و تعبير جرائم مالي ،قابليت بررسي وتفسير جرائم خشن را نيز دارد. بين كيفيت زندگي وشاخص هايش با انواع جرائم ارتباط وهمبستگي وجود دارد.كيفيت زندگي تابعي از متغيرهاي مختلف اقتصادي و متغيرهاي جمعيتي زير مي باشد:ميزان بيكاري،هزينه هاي سرمايه گذاري شده براي پشتيباني و استخدام پليس،رفاه اجتماعي، آموزش،سهم هرايالت از زندانيان وتراكم جمعيت.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 15:53 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

فصل 3

قربانیان جرائم یقه سفید و مبحث اعتماد

راجه تارلینگ

در این پژوهش مطالعه مفهوم اعتماد و در حوزه سرمایه گذاری، از ابعاد و جنبه های گوناگون که در سه سطح که سرمایه گذاران به چه کسی اعتماد می کنند را مورد بررسی قرار داده است: 1- سطح کارگذاران مالی 2- سطح قانون گذاران مالی و 3- سطح سازمانی

بنیان و اساس اعتماد و عدم اعتماد سرمایه گذاران نسبت به کارگذاران، قانون گذاران و سیستم مالی را می توان به تجربیات قبلی سرمایه گذاران و هم چنین تجربیات خانواده، دوستان و همکاران آنان ارتباط داد.

میزان اعتماد سرمایه گذاران را می توان با تدابیر و مدیریت سرمایه گذاران در اجتناب از خطرات سرمایه گذاری مرتبط دانست.

خسارت های مالی ناشی از هر چقدر باشد در برابر آسیب های وارد بر روابط اجتماعی اهمیت کمی دارند. جرائم یقه سفید موجب از بین رفتن اعتماد و باعث ایجاد و سوءظن می شوند و این نیز منجر به تضعیف روحیه اجتماعی و ایجاد بی نظمی(آنومي اجتماعي) در جامعه می شود.

ساختار سرمایه داری موجود در جوامع دموکراتیک غربی، شرکت ها، کارفرمایان و مدیران را ترغیب می کند تا با بهره گیری از اشخاصی که به آن ها اعتماد می کنند منافع خود را به حداکثر میزان ممکن برسانند.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 15:50 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

فصل 2

مطالعه تأثیر جرائم بر روی مشاغل: مدلی برای پیشگیری، کشف و جبران

مارتین اس برسلر- دانشگاه هاستون

چرخه های اقتصادی نشان می دهد که در شرایط اقتصادی نامساعد جرائم افزایش می یابند و کارشناسان اعتقاد دارند که در دوران رکود اقتصادی میزان کلاه برداری ها بطور چشم گیری افزایش می یابند جیمز به این نتیجه رسیده كه بین جرم و چرخه های اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.

دو رکود اقتصادی اخیر با افزایش قابل توجه میزان دستگیرهای ناشی از کلاه برداری و اختلاس بوده اند.

مشاغل در برابر انواع گوناگونی از جرائم آسیب پذیر می باشند، بنابراین باید از آن ها در برابر جرائم مختلف و تأثیرات آن ها حفاظت نمود تا بازده ومزايايشان از بین نرود.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 15:43 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

بسمه تعالی

خلاصه و فشرده ی اقتصاد و جرم

میر مصطفی سید رنجبر سقزچی

دانشجوی کار شناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

ورودی مهر 1392

تقدیم به استاد عزیز و ارجمند آقای دکتر محمد عباس زاده

فصل اوّل:

(جرم، نابرابری و رشد اقتصادی)

سالواتور کاپاسو- دانشگاه منچستر

بین میزان جرائم و رشد اقتصادی و توزیع ثروت میان افراد و طبقات جامعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

رشد ضعیف اقتصادی میزان بالای فقر اجتماعی را به همراه دارد و از سوی دیگر با توجه به این که فقر دلیل عمده ارتکاب جرم می باشد، بنابراین رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط می باشد. رکود اقتصادی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمدها بوده و در این صورت زمینه برای افزایش جرم در جامعه فراهم می شود. و میزان بالای جرائم موجب کاهش امنیت و بازده سرمایه گذاری می شود.

اگر ناامنی و جرم در اقتصاد بالا باشد سرمایه گذاران احساس خطر کرده و از سرمایه گذاری خودداری می کنند.

لوید و مارسو گفته اند که ناامنی موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی می شود. جاستین اظهار کرده که با توجه به تحقیق اش نابرابری و عدم تساوی در توزیع درآمدها، عامل کلیدی و انگیزه ارتکاب جرم می باشد. و جرائم باعث اختلال در رشد اقتصادی است.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 15:40 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

    جامعه اطلاعاتي، جامعه اي است كه توليد، توزيع، انتشار، استفاده و دستكاري اطلاعات در آن يك فعاليت مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي محسوب مي شود. اقتصاد دانش محور، وجه اقتصادي آن است كه در آن ثروت از بهره برداري اقتصادي از دانسته ها به دست مي آيد و در آن فناوري اطلاعات، مركزيت خاصي براي توليد، اقتصاد و جامعه در ابعاد بزرگي دارد. جامعه اطلاعاتي به عنوان جانشين جامعه صنعتي محسوب مي شود كه از آن به عنوان جامعه پست صنعتي، پست مدرن، انقلاب اطلاعات و جامعه شبكه اي نيز ياد مي شود.

توسعه مدل جامعه اطلاعاتي

يكي از نخستين افرادي كه جامعه اطلاعاتي را بسط داد، <فريتز مچلاپ> اقتصاددان بود كه در سال 1933 مطالعه اي را آغاز كرد كه موجب شد نظام توليد و توزيع دانش در آمريكا در سال 1962 دگرگون شود. وي كه مفهوم <صنعت دانش محور> را مطرح كرد، 5 بخش مجزا براي دانش قائل است كه شامل آموزش، تحقيقات و توسعه، رسانه، فناوري اطلاعات و سرويس هاي اطلاعاتي مي شود.

پيتر داكر نيز جامعه اطلاعاتي را اينگونه معرفي كرده است كه در آن انتقال از جامعه اقتصادي مبتني بر كالابه جامعه مبتني بر دانش صورت مي گيرد.

    از نگاه دانيال بل نيز مجموع كارفرماياني كه سرويس و اطلاعات مختلف ارائه مي دهند، انديكاتوري براي كاراكترهاي اطلاعاتي جامعه محسوب مي شوند كه در جامعه پست صنعتي مبتني بر همين سرويس ها است.

    در جامعه اطلاعاتي، صنعت مبتني بر قدرت بازو يا انرژي نيست بلكه بر پايه اطلاعات است و بيشتر كساني كه در آن مشغول به فعاليت هستند، در زنجيره توليد كالاهاي محسوس قرار نمي گيرند. <الين تورين> در سال 1971 جامعه اطلاعاتي را اينطور تعريف كرد كه جامعه پست صنعتي است كه سرمايه گذاري در آن منجر به توليد كالاي سمبليك مي شود كه روي آن ارزش گذاري شده و نيازها تعريف و عرضه مي شوند. وي معتقد است اين جامعه، معني توليد را تغيير داده و اهداف نهايي توليد را نيز عوض كرده است و در آن بازتوليد فرهنگ نيز شامل مفهوم هايي همچون اطلاعات، مصرف، سلامتي، تحقيقات و آموزش مي شود كه آنها نيز در معرض صنعتي شدن قرار دارند. <جين فرانسيس ليتارد> بر اين باور است كه در دهه هاي اخير، دانش به اصول اوليه توليد مبدل شده است كه مي تواند به كالاتغيير شكل دهد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 18:41 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

 

            كلمه پست مدرنيسم را به ‘ پسا مدرن ’ معني كرده اند .در فارسي گاهي فرا مدرنيسم يا فراتجدد معني ميكنند درمراحل نهايي  صنعت ميگويند جامعه فراصنعتي ، يعني دوران بعد از صنعت .درمورد توسعه نهايي  صنعت وضع مشخص است يعني جامعه آنقدر پيشرفت ميكند كه جامعه انفورماتيك  مي شود. يعني انفورماتيك و اينترنت و كامپيوتر جاي هر چيز ديگر را مي گيرد .بنابر اين جامعه فرا صنعتي جامعه اي است كه مثلا تافلر در موج سوم خودش يا در جابجا يي قدرت آن را توضيح داده است. ما در آينده ديگر با اينكه صبح تا شب در اداره باشيم سر وكار نخواهيم داشت وكامپيوتر ودستگاه هاي مختلف واينترنت ما را به همه جامتصل مي كند وما اگر بخواهيم كارخانه اي راه بيندازيم حتي ميتوانيم كارخانه را در صفحه اي تلويزيوني كه جلوي ما است ببينيم وطرز كارش را كنترل كنيم .باآمدن اينترنت و كامپيوتر جامعه اطلاعاتي شروع مي شود كه باعنوان جامعه فرا صنعتي از آن نام مي برند .تافلر در جابجايي قدرت مي گويد كه در آينده ماحتي به اسكناس هم احتياج نخواهيم داشت و در عصر اطلاعات پول امروزي از بين مي رود و كافي است يك كارت ويك شماره داشته باشيم وهرپولي از هر جا بخواهيم  را جابجا كنيم .بنا بر اين در جامعه فرا صنعتي همه چيز از دستاوردهاي صنعت به بهترين وجه ممكن در جهت رفاه افراد جامعه  به كار گرفته مي شود جامعه فرا صنعتي جامعه اي است كه صنعت به صورت گذشته خود وجود نخواهد داشت وجاي آن را ارتباطات و اطلاعات  ومبادله از راه دور بر اساس نشانه ها و علايم خواهد گرفت وعلامت ونشانه جاي هر چيز ديگر در اين زمينه را پرخواهد كرد. درجامعه فرا صنعتي  صنعت به اوج خود رسيده است وصنعت ديگر  در معناي كلاسيك آن وجود ندارد  وما وارد عصر جديدي شد ه ايم كه فرا صنعتي است اما اين بامعناي فرا مدرن وفرا مدرنيسم متفاوت است . در اين معنايي كه ما به كار مي بريم نيست و جهان صنعتي  دنباله مدرنيته و در درون مدرنيته اتفاق مي افتد و مدرنيته ادامه مي يابد . فرا يند مدرنيته است كه به يك جامعه صنعتي منجر مي شود وجامعه جديد را شكل مي دهد و تا وقتي صحبت از پسا مدرن يا پست مدرنيسم ميكنيم ، بايد آن را نشانه پايان يك عصر و آغاز عصر ديگر ي بدانيم .


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 18:39 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

در مورد مدرنيسم و پست مدرنيسم زياد بحث شده است و شايد بتوان گفت در دو دهه اخير هيچ مفهومي به اندازه اين مفهوم پسا مدرن يا فرا مدرنيسم يا پست مدرنيسم در مطبوعات و مجلات فرهنگي و علمي و اجتماعي و در بستر جامعه مورد بحث قرار نگرفته است

و در واقع اين اصطلاحات بسيار تازه و جذاب هستند كه عده زيادي را به خود جلب كرده اند ولي هنوز هم در پرده اي از ابهام مانده اند ، هم به لحاظ برداشت هايي كه از اين لغات و اصطلاحات شده و مي شود و هم به لحاظ مصاديقي كه ما مي توانيم براي آن اصطلاحات پيدا كنيم .

    تمايز بسياري بين كلمه مدرنيته و مدرنيسم و مدرنيزاسيون و به همين ترتيب فرا مدرن و فرا مدرنيته وجود دارد كه اينها غالبا به شكل صحيحي به كار گرفته نمي شود و متاسفانه حتي به جاي هم به كار گرفته مي شوند در حاليكه تفاوت هاي اساسي و مهمي بين آنها وجود دارد . مثلا مدرنيته كه در گذشته آن را با تجدد يكي مي دانستند در يك معنا منعكس كننده  ويژگي هاي عصر جديد است . مدرن به معناي نو و جديد و مدرنيته به معناي قبول هر آنچه نو و جديد است  . عصر جديد و تجدد نزديكترين اصطلاح است به جريان و عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم و سابقه اي سيصد ساله دارد  و به آساني نمي توان ويژگي ها و خواص آن را توضيح داد و در چند جمله خلاصه ذكر كرد مدرنيسم مكتبي است كه گرايش اجتماعي ،سياسي ، فلسفي را به مدرنيته توجيه مي كند و يك بينش است .


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 18:35 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]

ويژگي‌هاي‌ جامعه‌ سنتي‌ و صنعتي‌

 

الف‌) ساخت‌ اقتصادي‌ جامعه‌ سنتي‌ و صنعتي‌:

 

ساخت‌ اقتصادي‌ جامعه‌ سنتي‌ ساده‌ است‌. يعني‌ مواد با حداقل‌ تغيير مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند. تكنولوژي‌ بسيار ابتدايي‌ است‌ و تقسيم‌ كار، ابتدايي‌ و مبتني‌ بر جنسيت‌ و سن‌ است‌ و غالبا انعطاف‌ ناپذير. كالاهاي‌ ضروري‌ توليد مي‌شود. بدون‌ آنكه‌ انباشت‌ مازاد براي‌ دوره‌ طولاني‌ در كار باشد اين‌ امر سبب‌ مي‌شود كه‌ مساله‌ تدارك‌ آذوقه‌، دلمشغولي‌ روزمره‌ و موضوع‌ تفكر و گفت‌و گوي‌ افراد باشد. به‌ طوري‌ كه‌ گاهي‌ مردم‌ از رهبر انتظار دارند كه‌ دائما در انديشه‌ تامين‌معاش‌ گروه‌ باشد. وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ بسيار كند و ناكافي‌ است‌ و ارتباطات‌ و صادرات‌ محدود بوده‌، مبادله‌ تجاري‌ به‌ خصوص‌ توسط‌ پول‌ به‌ ندرت‌ صورت‌ مي‌گيرد. چنين‌ اقتصادي‌ نمي‌ تواند جمعيت‌ زيادي‌ را در جامعه‌ نگه‌ دارد.

 

اما جامعه‌ صنعتي‌ يك‌ محيط‌ فني‌ است‌ كه‌ بين‌ طبيعت‌ و انسان‌، شبكه‌يي‌ از ماشين‌ها، فنون‌ و شناختهاي‌ پيچيده‌ قرار مي‌دهد. به‌ خاطر وجود محيط‌ تلفني‌، اقتصاد جامعه‌ صنعتي‌ بر خلاف‌ جامعه‌ سنتي‌ كه‌ اقتصاد معيشت‌ است‌، اقتصاد توليد مي‌باشد. طبيعي‌ ترين‌ حالت‌ اقتصاد توليد، پويا بودن‌ آن‌ است‌. بنابراين‌ ضرورتا گسترده‌ و ماهيتا بين‌ المللي‌ و براساس‌ شبكه‌ وسيعي‌ از مبادله‌ و اعتبار پولي‌ بنا شده‌ است‌. انسان‌ جامعه‌ صنعتي‌ نه‌ تنها در حوزه‌ صنعت‌ بلكه‌ در حوزه‌هاي‌ فكري‌، هنري‌، سياسي‌ و حتي‌ مذهبي‌ بايد يك‌ توليد كننده‌ باشد و همواره‌ به‌ فراواني‌ توليد كند . زيرا او و ديگران‌ انبوه‌ قابل‌ ملاحظه‌يي‌ از كالاهاي‌ مادي‌، آرا، تصاوير، آؤار هنري‌ و... را مصرف‌ مي‌كنند.

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 18:30 ] [ میر مصطفی سید رنجبر سقزچی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

من در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه تبریز وفارغ التحصیل لیسانس علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری از دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل می باشم. هدف من در این وبلاگ آشنا ساختن دانشجویان وعلاقه مندان مسائل اجتماعی با مفاهیم اساسی و ارائه مطالب ومقالات اینجانب در حد بضاعت علمی می باشد. میرمصطفی سید رنجبر سقزچی. msr.ranjbar@gmail.com